Bộ lọc bùn lọc được sử dụng để giảm trầm tích, rỉ sét, quy mô, bụi bẩn, cát và muối.

Chúng tôi mang các sản phẩm cấp dân dụng (SC Series), thương mại và công nghiệp (SG, SA và SE Series) cho lọc nước uống thương mại, lọc tháp giải nhiệt, xử lý nước bề mặt LT2, xử lý nước thải công nghiệp, lọc toàn bộ, thẩm thấu ngược lọc và xử lý nước ngầm.

Showing all 10 results

X